0876 556 557
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома
МБАЛ ”Света София” (лого)
VN HEALTHCARE Belgium Brussels (logo)
Медикъл Кара лого