0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Mисия

Локализиран в медико-социалната сфера доставчик на услуги,ресурсен център за медико-социални грижи който осигурява качествени грижи и поддръжка за хората,има за цел да оптимизира и поддържа личната независимост в начина на живот по техен избор.

 

Ние помагаме на Общностите, служим и споделяме положителните стойности на тези общности, работим в партньорство с други специалисти, семейството и приятелите, за да осигурим последователно, компетентни индивидуални грижи и услуги.

 

Ние сме един добър и справедлив работодател . Ние уважаваме всеки член на персонала като физическо лице и предоставяме заетост, която е предизвикателство с добро възнаграждаване.

 

Нашата цел е да бъдат успешни грижите по домовете !

Като доставчик, който е отговорен за грижите ние се стремим да бъдем на Световно ниво.

Всички, свързани с предоставените от Caretime.бг услуги може да очакват високо качество на услугата, която е гъвкаво и адаптирано предоставена за нуждите на потребителя, за да се постигне високо качество на живот .

 

От услугите ни потребителите могат да очакват да се даде всяка възможност да участват във формулирането на техните грижи и поддръжка, както и информирането за политиките, решения и планове, които ги засягат персонално.

 

Хората които ще посетим може да очакват да бъде дадена толкова поверителност колкото е необходимо, с уважение и при спазване на техните желания и потребности. Поверителността се запазва убедително и дълготрайно.

 

Зачитаме разнообразието на половете и техните индивидуални особенности!

 

Всички, свързани с предоставените от Caretimebg услуги ще бъдат третирани еднакво, независимо от възраст, пол, етническа принадлежност, религия или сексуална ориентация.

 

От това следва, че ние очакваме за нашата услуга  потребителите нуждаещи се от грижи ,за нашите ментори и офис персонал еднакво да показват надлежно зачитане и защита на тяхната поверителност.

Компетентно и с отговорност нашите специалисти изготвят индивидуален план за грижа за всеки пациент ,събразно неговите потребности,предписаните от лекувашият лекар норми и терапия,както и съгласуван с желанието на близките пакет от услуги 

СОФИЯ И СОФИЯ ОБЛАСТ,БУРГАС ,ВАРНА И ПЛОВДИВ покриват с всички предлагани грижи и услуги нашите специалисти