0876 556 557
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

партньори

МБАЛ ”Света София” (лого)
       През 1992 година бе регистриран Медицински център ”Света София” на ул."Георги Софийски" 28 с три кабинета: ортопедия и травматология, акушерство и гинекология и вътрешни болести.
VN HEALTHCARE Belgium Brussels (logo)
VN HEALTHCARE е специализирана в асистенс и посредничество при лечение в ЕВРОПЕЙСКИ БОЛНИЦИ-асистент придружители за трудноподвижни пациенти и хора с увреждания
"I am writing to introduce , European Care Group to you. European Care Group has its Headquarters in London and provides care to some 3000 individuals ranging from elderly people to young children.