0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

ФОНДАЦИЯ "Благовещение Хелткер"

  Caretime.bg е развиваща се мрежа от структури позиционирани в медико-социалният сектор. Caretime.bg предлага едно качествено  ниво на обслужване . Ако имате желание да бъдете част от тази мрежа моля свържете с нас тук

Фондация Благовещение Хелткер е ЮЛНЦ, регистрирана по закона за Юридическите лица  в РБългария и лицензирана от АСП към МТСП  за доставчик на социални услуги и грижи .Фондацията изцяло е съсредоточила свойте дености в сектора на медико-социалните грижи  като за целта е обособила Медико-социален Портал Caretime.bg, чрез който  в партньорство с други юридически лица предоставя онлайн и в мобилен вариянт(в дома на пациента) услуги .

 Център за социална интеграция и рехабилитация (мобилен),функционира във вариант по домовете в тясно сътрудничество с няколко болници и дава своето отражение върху облекчаване ежедневието на хора в неравностойно положение и хора с потребности на база временната си нетрудоспособност,както и  пациенти след изписването им от лечебните заведения. Фондация Благовещение Хелткер има за цел доразвиване системата за полагане на грижи в затворен цикъл както  и подпомагане чрез дотиране  услуги и грижи  в тясно сътрудничество със създаден за целта  Фонд " Палеативни грижи" за дейността на който може да прочетете повече на страницата в настоящият сайт.

  

Пълната структура на разработеният и адаптиран за България модел от Фондация Благовещение Хелткер  представлява затворен цикъл от медико-социална грижа ,който обхваща седем нива :

  1. Първо ниво -  грижи в дома (болногледач,домашен помощник ,рехабилитация и долекуване ,палиативна грижа)
  2. Второ ниво - Дом за възрастни 
  3. Трето ниво - Хоспис-стационар на територията на фукционираща многопрофилна  болница в град София (МБАЛ Света София бул .България 104 -0876556557),
  4. Четвърто ниво - ДМСГ (дом за медико-социални грижи )
  5. Пето ниво - Пансион за грижи по модел на САЩ/Нова Зеландия/Австралия в който клиенти-пациенти си купуват вещно право за период от време, лицата желаещи да ползват услугата си вземат стая или апартамент в едно с грижи, санитар, болногледачи и комунални услуги - гладене пране, чистене и т.н.
  6. Шесто ниво -удовлетворява потребностите както на самотно живеещите в България така и  на  възрастни от други държави катонапример Турция, Катар , Япония,Англия ( закупува се вещно право или собственост за живеят  с пенсията от техните държави с значително по-висок стандарт, да си изкарат старините като бели и достойни за живот хора, здравните им осигуровките  позволяват и на територията на България да ползват различни медико-социални грижи ) .Обхвата е така наречените "пансион хаус "това са стари реновирани за целта къщи от селски тип с прилежащи дворове в близост до болнични заведения и под постоянното наблюдение на екип от служители на Благовещение Хелткер ,които са специалисти медико-социални грижи. 
  7. Седмо ниво - долекуващи структури като болници и центрове за рехабилитация

Медико-социални грижи и услуги които Благовещение Хелткер предоставя на пациентите и близките :

Сектор Медико-социални Caretime.bg

Изготвяне на индивидуален план за грижи ИПГ/унифициран и признат от Евроосигурителните и застрахователни фондове)съобразен с планът за долекуване ,лечение в домашни условия и според състоянието на пациента .

Медико-социални грижи в Пакет "Дамашна грижа " изготвен на база пълна колаборация с лечебно заведение и предвид нормите за информирано съгласие 

     асистент придружител (включително в рамките на болничното заведение където е настанен пациента)

      болногледач 

       -сестрински грижи (медицински грижи -вливания и терапия по предписание на лекуващият в домашна среда)

       -рехабилитация в дома или организиране посещение в Рехабилитационен Център 

         -Социоконсулт -консултиране пациенти по отношение правата им на осигурени лица .Подготвя документи за представяне пред ЛКК  комисия ! Подготвя документи за кандидатстване пред социалните служби по местоживеене за получаване на помощни средства в обем предвид Епикиризата и протокола от ЛКК комисия (в това число пълен комплект или отделни помощни средства като проходилка ,количка за трудно подвижни ,патерици ,бастун ,тоалетен стол ,антидекубитален дюшек или възглавница(против рани при дълго залежаване на пациента).

Забележка : лекувани в чужбина пациенти без оглед на това дали са по линия на частно плащане т.н."кеш пациенти " или по линия на фонда за лечение в чужбина)можем да консултираме и подготвим документи и осигурим помощни средства в България по линия на съответната социална служба по местоживеене / единствено е необходимо да са осигурени в Бг и да представят актуална епикриза от лечението )

Обучение на близките за полагане на грижи и комуникация с пациента ,адаптиране на дома в съответствие нуждите на болния

Психологическа подкрепа при загуба на близък 

      - (включително ваучери за организиране на преференциални  погребални ритуали и услуги от проверен легален изпълнител  )

Психолог - работа с близките и пациента 

Логопед ( за работа с инсултни пациенти при афазия)

Домашен помощник/иконом 

Лекари консултанти за посещение в дома 

Специализиран транспорт (със и без екип от асистент санитар или реаниматор ).

Адаптиране на дома за нуждите на пациента (това се налага в случай на временна или постоянна загуба на подвижност )

АСИСТЕНС при лечение на пациенти извън BG

осигуряване специализиран преводач при лечение на чуждестранни пациенти или на българи зад граница 

Превод и легализация на медицинска документация(в партньорство с  Jezabel LTD  ) 

Издаване на фактури/легализиране по Евро образец за всички услуги които предлагаме ,признати във фондове в Европа и Света)

Мобилен Център за социална интеграция и рехабилитация (посещения на място в дома на болния)социоконсулт

Осигурен транспорт до и от лечебно заведение 

Осигуряване на Консултации с водещи специалисти лекари в рамките на някои от  болници на територията на София ,Бургас ,Варна и Пловдив )

Осигурен преференциален режим за профилактични прегледи и "пълен чекинг "в няколко болници на територията на България след запитване от стана на пациент съобразно графика се осигурява посещение в съответната болница ).

КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ КОИТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ ХЕЛТКЕР ПРЕДОСТАВЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ СИ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИКО-социалния  лицензиран доставчик CARETIME.bg