0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

придружители на хора с увреждания

Всички лица в неравностойно положение може да разчитат на комплексна асистенция-придружаване  от асистент придружители 

Чужденци посещаващи България или Европейски съюз по различни поводи могат да заявят аситент придружител с необходимата квалификация и ползване на английски ,френски,испански,немски,руски,арабски.Имаме готовност да настаним и в подходящ хотел тези лица ,както и да осигурим подходящ транспорт