0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Грижи за болен

Медико-социални грижи и услуги които Благовещение Хелткер предоставя на пациентите и близките:

ПЕРСОНАЛНА ГРИЖА В ДОМА НА ПАЦИЕНТА 

Изготвяне на индивидуален план за грижи ( ИПГ)

/унифициран и признат от Евро-осигурителните и застрахователни фондове ,адаптиран и съобразно  планът за долекуване ,грижи в домашни условия и изготвен според индивидуалните потребности съобразен със състоянието на пациента/

Медико-социални грижи -Пакет "Дамашна грижа "/ на база пълна колаборация с лечебно заведение и нашият екип от лекари  консултанти ,предвид нормите за информирано съгласие на пациента ,спазвайки изискванията на близките се изготвя план за домашна грижа .

На база този Индивидуален план за домашна грижа се формира  заплащането и съответният алгоритъм за изпълнението му.

     - асистент придружител (включително в рамките на болничното заведение  ,когато пациента се намира в болница)

      - болногледач в дома почасово ,който се грижи за пациента съобразно потребностите му и изготвения  ИПДГ

       -сестрински грижи (медицински грижи -вливания и терапия по предписание на лекуващият/наблюдаващият лекар )

       -рехабилитация в дома /посещения от специалист рехабилитатор или при желание на пациента организиране посещение в Рехабилитационен Център (работа с инсултни пациенти ,пациенти след ортопедични проблеми-счупвания )

         -Социоконсулт -консултиране пациенти по отношение правото им на осигурени лица -нашият социален работник подготвя документи за представяне пред  ЛКК комисия и кандидатстване пред социалните служби по местоживеене(на пациента) за получаване на помощни средства в обем предвид състоянието-Епикиризата  (в това число пълен комплект или отделни помощни средства като проходилка ,количка за трудно подвижни ,патерици ,бастун ,тоалетен стол ,антидекубитален дюшек(против рани при дълго залежаване на пациента),антидекубитална възглавница

Забележка : лекувани в чужбина пациенти ( без оглед на това дали са по линия на частно плащане т.н."кеш пациенти " или по линия на фонда за лечение в чужбина)можем да консултираме и подготвим документи и осигурим помощни средства в България по линия на съответната социална служба по местоживеене / единствено е необходимо да са осигурени в Бг и да имат епикриза от лечението)

-обработване и лекуване (в дома на пациента)на декубитални рани вследвие залежаване или охлузвания от обездвижване/

-перорално хранене 

-контрол на болката -наш лекар специалист по контрол на болката е на разпположение на пациента 

-обучение на близките за полагане на грижи и комуникация с пациента 

Психологическа подкрепа при загуба на близък 

      - (ваучери за организация на преференциални цени за погребални ритуали и услуги в партньорство с проверена и сертифицирана агенция )

Психолог -почасова  работа с близките и пациента 

Логопед (специалист за работа с инсултни пациенти при афазия)

Домашен помощник/ иконом -почистване ,готвене ,пазаруване (в т.ч.лекарства и други необходими за домакинството )

Лекари-консултанти за посещение /преглед и консултация в дома на пациента

Специализиран транспорт-линейка (със или без екип от асистент санитар или реаниматор ).

Адаптиране на дома за нуждите на пациента (това се налага в случай на временна или постоянна загуба на подвижност и възможности да се самобслужва при нормални условия за обитание на жилището)Поставяне парапети и ръчки до тоалетната или монтаж на рампи за иазкачване на стълби и други

АСИСТЕНС при лечение на пациенти извън BG ,както и при посещения в страната на хора с увреждания

осигуряване специализиран преводач при лечение на чуждестранни пациенти или на българи зад граница 

Превод и легализация на медицинска документация 

Издаване на фактури/легализиране ( по Евро образец за всички услуги които предлагаме ,признавани във фондове в Европа и държави извън нея)

Мобилен Център за социална интеграция и рехабилитация (посещения на място)социоконсулт

Осигурен транспорт до и от лечебно заведение 

Помощ за Консултации с лекари в рамките на няколко болници на територията на София ,Бургас ,Варна и Пловдив ,както и в чужбина-за второ мнение или лечение)

Осигурен преференциален режим за профилактични прегледи и "пълен чекинг "в няколко болници на територията на България ( след запитване от стана на пациент съобразно графика се осигурява преференциално посещение в съответната болница ).

 

 БЛАГОВЕЩЕНИЕ ХЕЛТКЕР ПРЕДОСТАВЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ СИ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИКО-социалният си лицензиран доставчик CARETIME.bg и консултации с различни специалисти лекари от цялата гама медицински специалности

 

други:

Извършване на преглед в дома от квалифициран УНГ специалист при оплаквания от страна на ушите, носа и гърлото. Назначаване на адекватна терапия в зависимост от клиничната картина и обективната находка, проследяване на ефекта от лечението.

В дома на пациента може да се направи изследване на слуха с аудиометър- аудиометрия и изготвяне на аудиограма. Аудиограмата е необходима за преценка нуждата от слухопротезиране, при пациенти с намален слух и насочване към ЛКК.

Почистване на ушите от церумен- т.нар. ушна кал. Тази манипулация представлява промивка на ушите с вода със специална спринцовка.

Можем да организираме вземане на носен, гърлен или ушен секрет за микробиологично изследване, както и лечение в зависимост от получения резултат.

 Сваляне на конци след операции в областта на ушите, носа и гърлото.

Извършване в домашни условия на специфични процедури- превръзки,обработка декубитус и други в зависимост от индивидуалните потребности.