0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Структура

 

Annunciation Healthcare Foundation e част от структурата на Благовещение Хелткер Груп позиционирана в Медико-Социалната сфера . През месец май 2012 година закупи  дялове и преобразува дружеството  Благовещение Хелткер ООД с предмет на дейност - специализирани грижи и обслужване на пациенти  което функционира на територията във ВМА -София и на София област както и Бургас
В състава на Благовещение Хелткер Груп влизат следните самостоятелни структурни единици:
 • КЛЪСТЕР Медико-Социални дейности
 • ФОНД  Палиативни грижи
 • Фондация  Annunciation Healthcare Foundation
 • Мобилен Център за Социална Интеграция и Рехабилитация
 • Сестрински грижи /в партньорство с Eurocare UK/ в т.ч. обучени болногледачи и санитари
 • Асистенс-  Чуждестранни пациенти и Хора в увреждания положение 
 • Център за Специализирани грижи 
 • - Асистенция за хора с увреждания и  помощ за пациенти извън РБългария и такива пристигащи за лечение
 • - обслужване на пациенти и хора с увреждания в дома или лежащи в лечебни заведения с цел удовлетворяване потребностите им
 • - рехабилитация ,кинезетерапия и физиотерапия
 • - Сестрински грижи и болногледачи 

      Мотивирани от обществените интереси ние от Благовещение Хелткер  създадохме модел за улеснен достъп до здравни услуги за  хората с увреждания и трудно подвижни пациенти! Разработен е преференциален пакет от възможно най-голям обем услуги и медицински дейности съвместно с МБАЛ Света София за профилактика и от диагностично консултативен характер с потенциални възможности за обслужване на болни в домашна среда!Ние предоставяме уникалната възможност за изпълнение моралните критериите на равнопоставеност  и предимство насочени както към тежко болни, пациенти за след оперативно обгрижване така и към болни с необходимост от  дългосрочна грижа.

       Наши екипи от професионално ориентирани и позиционирани в медико-социалната сфера работници и служители са на разположение 24 часа в денонощието за да обслужват и обгрижват нашите пациенти .