0876 556 557
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Ревалидация и ресоциализация на пациенти след тежки увреждания-инсулти