0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Благовещение Хелткер фондация

Фондация Благовещение Хелткер - дарителска дейност

кампании за набиране на средства за социално слаби пациенти,за организиране на дейности насочени към построяване, дострояване, ремонт и оборудване на медико-социални заведения и Центрове за социална интеграция. Внедряване на система от нива медико-социални заведения за обслужване на различни по състояние пациенти.

 

Набиране на заинтересувани представители от здравна, медициска и медико-социалната сфера за създаване на МЕДИКО-СОЦИАЛЕН КЛЪСТЕР с участие на общински публични администрации в Европа и САЩ

 

Създаване неформална организация на социалните работници /НПО/-набиране на членове ориентирани професионално с сферата на социалните дейности ,както и представители от средите на дипломиралите се лица –специалност социални дейности или социални дейносто в здравеопазването

 

Партньорства с Хоспис стационари, ДМСГ, болнични заведения в т.ч болници за долекуване, Домове за възрастни, кухни за социално слаби, центрове за социално включване в България, Европа и света.

 

Партньорства с СЗО и други международни организации.


Партньорства с пенсионни и здравни фондове извън страната за осигуряване на взаимодействие при необходимост за осигурените там лица да ползват на територията на България правата си.

Набиране на средства във създаденият към Фондация Благовещение Хелткер специален фонд ПАЛИАТИВНА ГРИЖА
Партньорства по линия на международното сътрудничество в областта на медико-социалните грижи – Eurocare, Cambridge и други.