0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

VN HEALTHCARE Belgium Brussels

VN HEALTHCARE Belgium Brussels (logo)

VN HEALTHCARE е специализирана в асистенс и посредничество при лечение в ЕВРОПЕЙСКИ БОЛНИЦИ

-асистент придружители за трудноподвижни пациенти и хора с увреждания

-разглеждане на медицинска документация с цел "второ мнение"

- стратегическо планиране в здравната свера-телемедицина

-организиране на прегледи за бежанци-мобилен медицински кабинет

VN HEALTHCARE Belgium Brussels (logo)