0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Инсулт : грижи в дома ,кинезетерапия и рехабилитация,логопед

Какво означава „Мозъчен инсулт”?

Мозъчният инсулт представлява болестно състояние на главния мозък, което се получава като резултат от нарушаване на кръвоснабдяването на мозъчната тъкан. Недостатъчното кръвоснабдяване води до недостатъчно насищане на нервните клетки с кислород, а от там и до засягане на важни области (центрове) в мозъка. В за висимост от начина по който се е нарушило кръвооросяването, инсултът се дели на:

  1. Исхемичен мозъчен инсулт – представлява различно по тежест намаляване, до пълно спиране на кръвоснабдяването в следствие на частично или напълно запушен кръвоносен съд. Нарича се още „мозъчен инфаркт”. Запушването може да причини тромбоза или емболия.

  2. Хеморагичен мозъчен инсулт - представлява кръвоизлив получен в резултат на спукан кръвоносен съд. Нарича се още „мозъчен кръвоизлив”, като в зависимост от локализацията си бива субарахноидален и парнхиматозен(вътрмозъчен).

Причини за получаване на мозъчен инсулт!

Артериалната хипертония (високо кръвно налягане) се сочи за причина номер 1 като на нея се дължат повече от 75% от случаите на мозъчен инсулт. Стресовите състояния водещи до високи пулс и кръвно налягане също са в челните позиции. Повишените стойности на холестерол и захар в кръвта, както и прекомерната консумация на солени храни, цигари и алкохол също имат своя принос. Не на последно място атерсклерозата (загуба на еластичността на стените на артериите) и обездвижването.

Първи симптоми на мозъчен инсулт !

Освен по-горе споменатите видове инсулт, съществуват и т.нар „ прединсултни състояния”. Това са: 1. Латентната недостатъчност - тук присъстват симптомите на мозъчния инсулт но без да има такъв, тоест нарушенията не са трайни; 2. „Преходни исхемични нарушения на мозъчното кръвообръщение” – валидни в случаите когато „инсултът е прекаран на крак”.

Същинските симптоми на мозъчния инсулт са:

- Поява на силно главоболие, по-често едностранно;

- смущения в зрението, двойно виждане;

- световъртеж, гадене, повръщане;

-изтръпване и/или рязка слабост в крака и ръката в ляво или в дясно;

- нарушение в преглъщането и говора;

- нарушения в стойностите на кръвно налягане и пулс (в зависимост от типа на инсулта);

При появата на някои от тези симптоми е задължително обръщането към спешна медицинска помощ. Всеки опит за самолечение може да бъде фатален за болния!