0876 556 557
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Адаптиране на дома за нуждите на пациента

3САТ ЕООД е специализирана фирма работеща в медицински заведения и предлагаща пълно преустройство на помещения и приспособяването им за обгрижване на болен в домашна среда. Преустройствата включват:

*Архитектурно преустрояване на помещенията

*Преправяне на ВиК, Електро инсталациите за нуждите на болния

*Направа на инвалидни тоалетни, бани и т.н. за лесен достъп на нуждаещите се.