0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Насочване към стационари в медико-социални заведения

            Насочване и настаняване към стационарни медико-социални заведения  под мониторинг на Caretime/bg относно нивото на обслужване и индивидуалните потребности на пациента.Общи правила и  принципи на работа в съответсвие с публикуванато от нас методология и алгоритъм за полагане на грижи/ вътрешно-акредитирани от Caretime.bg.  Консултации- кое здравно зеведие е подходящо спрямо състоянието и потребностите на пациента,консултанати лекари специалисти в различни области на медицината са на разположение както за посещение в дома на нашият пациент,така и за направление към съответните специализирани лечебни заведения в страната и чужбина.Асистенс при постъпване в  медико-социални заведения , подсигуряване на постове/болногледачи и сестри/ за осигуряване постоянно наблюдение и грижи в дома или болнични заведения.Ангажименти за проследяване спазването нормите и изискванията за полагане  на грижи -консултации и мониторинг по изпълениението на дейностите и услугите от съответното здравно заведение където е настанен пациента.

            Прием в Медико-Социално заведение по пътека от Здравната каса за пациенти които отговарят на определите условия със и без доплащане в зависимост от състоянието им.

            Преценка на състоянието от консултанти лекари и специалисти по здравни грижи в дома !Изготвяне на Индивидуални планове за грижи събразени с индивидуалните потребности, сътоянието и предписаните от лекуващият медикаменти .