0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Осигуряване правата на пациентите

БЕЗПЛАТНИ помощни средства /слухови апарати, обувки, колички и тоалетни столове, декубитални дюшеци и възглавници, патерици, бастуни и други

 

Осигуряване на специализирани легла – продажба и под наем за определен период от време.