0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

пациента като задравноосигурено лице - получаване Помощни средства

 Специалисти социални дейности и социални работници за обучение в правилен подход на близките към болният ,както и социално-психологическа работа с отхвърлени и самостоятелни пациенти.

 Консултации за  грижи при организация на самообслужване за пациента също е наш приоритет.Грижа за болен ,когато всичко трябва да се прави за него от близките  е най-трудното време за живота на всеки човек попаднал в тази ситуация и по тази причина ние осигуряваме кансултации и обучение на близките.Самостоятелността на болният човек зависи от това как е организирано неговото жизнено пространство .Не винаги близките му имат възможност неотлъчно да се намират до него,а и не винаги е нужно това ,ако болният сам може да упражнява грижите за себе си.Преди всичко е нужно да се организира правилно мястото в дома където ще живее болният,без значение дали ще има отделна стая или не,това зависи от жилищните условия,желанието на болният и неговите близки както и от възможностите съобразно състоянието му. Обръщаме внимание ,че в повечето случай близките ,а и самите болни не знаят и нямат опит как да постъпят поради което се явява и необходимостта от такъв вид консултация или организиране на съответното място,също така  даване на инструкции както на болният,така и на близките  по отношение на помещението което ще обитава болният и  относно организацията на обитанието му.Службата за посещение и домашна поддръжка от Caretime.bg ще Ви окаже не само медицинска помощ/лекар консултант или сестра за манипулации/ но и ще Ви обучи за  отношение  към болният.