0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Подготвяне на документи за пенсионно и парично осигуряване

Подготвяне на документи за пенсионно и първично осигуряване при временно нетрудоспособност- ЛКК.