0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Предлагаме и Информационни услуги в медицината и свързани с нея дейности

Услуги в областта на Информационните технологии,

Реклама,сайтове и онлайн организиране на събития

от страна на novsait и контрагенти

 


1. Предлагаме широк спектър от услуги за частни и корпоративни клиенти, свързани или работещи пряко в областта на медико-социалната сфера и услуги.


Информационни услуги

За корпоративни клиенти – извършваме изграждане на Уеб сайтове на мед. Центрове, специализирани заведения и звена от Медико- социалната сфера и услуги.

Заснемане и обработка на материали за Интернет (видео, снимки).

Изграждане на клиентски имидж и присъствие в глобалната Мрежа.

Поддръжка на информационна структура, конфигуриране на уеб, файлови и други сървъри. Оптимизация и сигурност на настолни и преносими компютри и изграждане на локални мрежи.

Работим с колеги – професионалисти в областта на видео-наблюдението и изграждане системи за контрол на достъп и сигурност, на различни нива.
 


Рекламни услуги

Съдействаме при изготвянето на печатни материали, брошури, лого и корпоративен имидж.

Извършваме заснемане интериора, оборудване и екипа на заведенията с цел бранд и реклама.

Правим проекти за оформление на превозни средства, външна реклама на сгради/витрини.

Изработваме знакова комуникация на лечебни заведения, кабинети и медицински центрове.

Брандираме специализирано облекло, машини, работни инструменти и сувенири.

Изрязване и гравираме на лазер на специализирани детайли.


Услуги свързани с изкуство, организиране на събития
 

Атрактивно представяне на фирмен бранд.

Организиране на уъркшопи за деца и възрастни в областта на приложното изкуство.

Организиране на празнични събития с аниматор, костюми.

Осигуряване на снимачен екип, запис на снимки и генериране на клип на носител.

Организиране на арт събития сплотяващи колектива на фирми, заведения, терапевтични групи.