0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Предоставяме социални дейности и за здравни заведения

Предоставяне на социални дейности като услуга/аутсорсинг за съществуващи медико-социални и здравни заведения.Социална работа с пациенти на болници,ДКЦ,Хосписи, ДМСГ, Домове за възрастни и други здравни и медицински  заведения регистрирани по закона за лечебните заведения в Р България.