0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Сестрински грижи и медицински манипулации

сестински грижи след операционно и при тежко болен в дома

мониторинг на болни

грижи за болен в дома 

Полагане грижи след операционна иннтервеннция ,вливания ,системи ,поставяне абокати,превръзки ,обработване на декубитални рани и други

сестирнски грижи за бременни и здрави хора с необходимост от обработване на рани и промивки

грижи в пакет с консумативи -пелени, памперси ,еднократни гащи за възрастни и цялата необходима за един болен гама консумативи

Медицински услуги-дейности поставяне на абокат за болни хора включително на банки превръзки -всички видове обработка декубитални рани медикаментозен прием по предписание обтриване, смяна на памперси, хранене, назогастрална сонда -поддръжка, вливания -кабивен, поставяне на уретрален катетър, промивки на уретрален катетър, клизма, гледане на тежко болен -на дихателна аспирация
аспирация на трахеостомна канюла смяна на трахеостомна канюла взимане на кръв, урина, стерилна урина, микробиология, взимане на стерилни материали, за микро биология.

Сестринско обгрижване и предоставяне на специализирани услуги от квалифицирани медицински сестри-единствено при нас се правят вливания и за здрави пациенти,  родилки и други по лекарско предписание.

  • включване на системи, вливане, поставяне на портове, абокати и катетаризация
  • осигурен прием на лекарства под наблюдение
  • изготвяне на цялостни програми за предоставяне на специализирани грижи и интензивни грижи
  • домашен помощник,мобилен хоспис,грижи за тежко болен ,обгрижване на пациенти в дома им.
  • болногледач почасово и дългосрочно